Tadim

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Tadim

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  De werkzame stof in Tadim is colistine.

  Colistine is een antibioticum van het polymyxine-type. Het werkt tegen bepaalde bacteriën.

  Artsen schrijven het voor bij luchtweginfecties met de bacterie Pseudomonas aeruginosa, zoals kan voorkomen bij de ziekte cystische fibrose (CF).

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit medicijn ook bijwerkingen geven.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Regelmatig

  • Onaangename smaak, vooral bij het inhalatiepoeder. Bij de vernevelvloeistof komt een slechte smaak minder vaak voor.
  • Hoesten, benauwdheid, kortademigheid, piepend ademhalen, druk op de borst. Hoesten kan ontstaan vlak na inhaleren, en neemt daarna weer af. Het hoesten is vooral in het begin aanwezig en neemt geleidelijk af. Uw arts zal u meestal adviseren om vóórdat u colistine inhaleert eerst een luchtwegverwijder te inhaleren, zoals salbutamol. Dit voorkomt een eventuele benauwdheid door colistine. Ook is het belangrijk om de eerste dosis onder toezicht van een arts of longverpleegkundige te inhaleren. U weet dan hoe u of uw kind erop reageert. Deze bijwerking komt bij het inhalatiepoeder regelmatig voor en bij de vernevelvloeistof soms.
  • Keelpijn, keelirritatie. Zelden ontstaat een keelontsteking. Heeft u of uw kind veel last van keelpijn? Raadpleeg dan uw arts. Bij de vernevelvloeistof komt dit minder vaak voor.

  Soms

  • Ophoesten van slijm en bloed, heesheid, een zwakke stem en stemverlies voor. Raadpleeg uw arts als er bloed in het slijm zit.
  • Ontsteking in de mond, branderige tong. Het slijmvlies in de mond kan rood en pijnlijk zijn. Zeer zelden komt een schimmelinfectie in de mond (spruw) voor. Dit merkt u aan witte aanslag in de mond. Raadpleeg in dat geval uw arts.

  Zelden, vooral bij het inhalatiepoeder

  • Misselijkheid en braken.
  • Griepachtige verschijnselen, zoals koorts, gevoel van zwakte, hoofdpijn, vermoeidheid en gewrichtspijn.
  • Oorsuizen, draaierigheid en problemen met het evenwicht.

  Zeer zelden

  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dit aan huiduitslag en jeuk. Een ernstige overgevoeligheid kan zich uiten in 'angio-oedeem': een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Als het ontstaat moet u onmiddellijk een arts opzoeken of naar de Eerste-Hulpdienst gaan. U mag dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor colistine. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.
  • Wazig zien.
  • Doof of tintelend gevoel in armen of benen.
  • Psychische klachten zoals verwardheid.
  • Verminderde nierwerking, doordat colistine de nieren kan beschadigen. Uw arts zal de nierwerking controleren.
  • Mensen met de spierziekte myasthenia gravis kunnen extra last van hun aandoening krijgen. Overleg hierover met uw arts.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

  Hoe?

  Vernevelvloeistof
  Dit medicijn moet u met een vernevelaar gebruiken. Van de arts of verpleegkundige van het ziekenhuis krijgt u een gedetailleerde instructie. Hieronder volgt een aantal aandachtspunten.

  • De vernevelaar kan gemakkelijk vervuilen met ziekteverwekkers. Het is daarom belangrijk hem dagelijks schoon te maken.
  • Vraag om een extra toelichting als u nog vragen heeft over de toediening en het onderhoud. Het gebruik van een vernevelapparaat is niet eenvoudig.

  Inhalatiepoeder

  • Goed inhaleren vergt veel oefening. De werkzame stof moet diep in uw longen terechtkomen.
  • De apotheekmedewerker zal u uitleggen hoe het apparaat werkt en het inhaleren een keer voordoen. Daarna kunt u een keer oefenen en kan de apotheekmedewerker nagaan of u alle handelingen goed uitvoert.
  • Laat regelmatig controleren of u nog op de juiste manier inhaleert. Lukt het u niet goed te inhaleren? Vraag uw arts of apotheker om advies.
  • Het inhalatiepoeder zit in capsules. Deze plaatst u in het speciaal voor colistine bedoelde inhalatieapparaatje (‘Turbospin’). Met het inhalatieapparaatje prikt u de capsules kapot, waarna u het poeder kunt inhaleren. In elke verpakking zit een inhalator. Gebruik bij het aanbreken van de nieuwe verpakking de nieuwe inhalator en gooi de oude inhalator samen met de lege, oude verpakking weg.
  • Spoel na het inhaleren uw mond met een slok water en spuug dat vervolgens uit. Dat is nodig om schimmelinfecties in de mond tegen te gaan.

  Wanneer?

  Vernevelvloeistof
  Meestal moet u 2 of 3 keer per dag inhaleren. Verdeel de inhalaties zo goed mogelijk over de dag: bij 2 keer per dag om de 12 uur inhaleren, bij 3 keer per dag om de 8 uur.

  Inhalatiepoeder
  Meestal moet u 2 keer per dag inhaleren. Doe dit ongeveer om de 12 uur, bijvoorbeeld vóór het ontbijt en vóór het avondeten.

  Hoe lang?
  De behandeling gaat door zolang de luchtwegen tegen deze Pseudomonas-bacterie beschermd moeten worden. De behandeling is vaak langdurig.

 • Vergeten

  Het is belangrijk dit medicijn consequent te gebruiken. Bent u een inhalatie vergeten?

  • Gebruikt u dit medicijn 2 keer per dag? En duurt het nog meer dan 4 uur voordat u aan uw volgende inhalatie toe bent? Dan kunt u de vergeten dosis alsnog inhaleren. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
  • Gebruikt u dit medicijn 3 keer per dag? En duurt het nog meer dan 2 uur voordat u aan uw volgende inhalatie toe bent? Dan kunt u de vergeten dosis alsnog inhaleren. Duurt het nog minder dan 2 uur? Sla de vergeten dosis dan over.

  Het heeft geen zin een dubbele hoeveelheid te inhaleren.

 • Verboden

  autorijden, alcohol drinken en alles eten?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Wisselwerking

  Meng alleen in de vernevelaar met andere medicijnen als uw apotheker of uw arts heeft aangegeven dat dat mogelijk is. Met veel medicijnen kunnen wisselwerkingen optreden als u ze gelijktijdig in de vernevelaar stopt.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander medicijn. Als u dit medicijn toch moet gebruiken, is het extra van belang om foliumzuur te gebruiken tijdens de eerste 10 weken van de zwangerschap. Overleg hierover met uw arts of apotheker.

  Borstvoeding Overleg met uw arts. Gebruik dit medicijn NIET als u borstvoeding geeft of stop de borstvoeding. Dit medicijn komt in een kleine hoeveelheid in de moedermelk. Het is niet bekend of deze hoeveelheid veilig is voor de baby. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

 • Stoppen

  U moet de kuur afmaken. Als u de kuur niet afmaakt, is de bacterie waarschijnlijk nog niet verdwenen en kunt u opnieuw klachten krijgen.

  Als u allergische reacties of ernstige bijwerkingen krijgt, moet u wel stoppen met de kuur. Neem in dat geval direct contact op met uw arts.

 • Handelsinformatie

  Colistine is sinds 1949 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar als vernevelvloeistof onder de merknamen ColiFin PARI, Colistin en Tadim. Ook is het op recept verkrijgbaar als inhalatiepoeder onder de merknaam Colobreathe.

  Het is ook verkrijgbaar in tabletten, oordruppels en injecties. Deze informatie gaat alleen over producten om te inhaleren.

Laatst gewijzigd op: 24 februari 2014

Herhaalrecept

Gebruikt u Tadim? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen