Eviplera

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Eviplera

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  De werkzame stoffen in Eviplera zijn emtricitabine, rilpivirine en tenofovir. Emtricitabine is sinds 2003 internationaal op de markt, rilpivirine sinds 2011 en tenofovir sinds 2001. Deze combinatie is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Eviplera in tabletten.

  De combinatie wordt gebruikt bij hiv en aids, als deze virusremmende medicijnen precies in deze hoeveelheid nodig zijn. Het voordeel van de combinatie is dat u minder tabletten in totaal hoeft in te nemen. Dat is gemakkelijker in het gebruik.

  Tenofovir is een virusremmer. Het remt de groei van het hiv-virus en van het hepatitis-B-virus.

  Artsen schrijven het voor bij hiv en aids en bij de leverziekte chronische hepatitis B.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Soms

  • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, diarree, zelden buikpijn en winderigheid. Raadpleeg uw arts als u hier last van blijft houden.
  • Duizeligheid. Raadpleeg uw arts als u hier last van blijft houden.
  • Slap gevoel, vermoeidheid. Raadpleeg uw arts als u hier last van blijft houden.
  • Zwakkere botten en botpijn door botontkalking (osteoporose). U heeft dan meer kans op een botbreuk. Dit ontstaat door een gebrek aan fosfaat in het bloed. Door extra fosfaat te gebruiken (in een voedingssupplement) is deze bijwerking te verminderen.
  • Huiduitslag. Huiduitslag kan door overgevoeligheid komen maar dat hoeft niet (zie Zeer zelden: overgevoeligheid).
  • Veranderde vetverdeling, waarbij het vet meer op de buik, borst en de bovenkant van de rug gaat zitten. Ook kan de hoeveelheid cholesterol en vet in het bloed te hoog wordenwaardoor de kans op hart- en vaatziekten groter wordt.
  • Bij mensen die daarvoor gevoelig zijn, kunnen verschijnselen van diabetes (suikerziekte) ontstaan. Zij merken dit doordat zij veel dorst krijgen en veel moeten plassen. Mensen met diabetes kunnen tijdens de behandeling meer insuline of glucoseverlagers nodig hebben. Meet extra vaak uw bloedglucose.

  Zelden

  • Hoofdpijn

  Zeer zelden

  • Ernstige veranderingen in het bloed (een melkzuuracidose). De verschijnselen zijn misselijkheid, braken, diarree, buikpijn, snelle ademhaling en bewustzijnsverlies. Neem bij deze verschijnselen onmiddellijk contact op met een arts.
   Deze bijwerking ontstaat vooral als u ook last heeft van een verminderde werking van de lever of nieren of een ontsteking van de alvleesklier. Raadpleeg uw arts bij pijn boven in de buik, geelzucht (gele verkleuring van huid en oogwit), koorts, verlies aan eetlust, misselijkheid. Mensen die al een leveraandoening hebben, moeten extra worden gecontroleerd.
  • Spierpijn en gewrichtspijn. In zeer zeldzame gevallen kunnen de spieren worden aangetast, waarna een acute nieraandoening kan ontstaan. Neem bij onverklaarbare spierpijn contact op met uw arts. Raadpleeg ook uw arts, als uw gewrichten pijnlijk of stijf worden, of als u ze moeilijk kunt bewegen.
  • Leverziekten, zoals leververvetting, leverontsteking of een verminderde werking van de lever. Uw arts zal de werking van uw lever regelmatig controleren.
  • Zenuwbeschadiging, te merken aan een doof of tintelend gevoel van de huid. Raadpleeg uw arts als u dit merkt. Na stoppen van het gebruik verdwijnt dit weer.
  • Tekorten aan bepaalde bloedcellen. Waarschuw uw arts bij een of meer van de volgende verschijnselen: onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid, keelpijn met koorts en blaren in de keel of neusbloedingen. Om deze klachten te voorkomen zal uw arts regelmatig uw bloed controleren.
  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit kunt u merken aan jeuk, huiduitslag of galbulten. Een heel enkele keer ontstaat een ernstige overgevoeligheid. Dit is te merken aan zwelling van mond, tong of gezicht of benauwdheid. Waarschuw dan meteen uw arts.
   Blijkt u overgevoelig, dan mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor dit medicijn. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

  Hoe?
  Tablet: doorslikken met water. Bij slikproblemen kunt u de tablet ook uiteen laten vallen in een half glas water, sinaasappelsap of druivensap.

  Granules (korrels): gebruik een maatschepje om de juiste dosering af te meten. Doe de korrels in een bakje en meng deze met voedsel dat niet hoeft te worden gekauwd, zoals yoghurt, appelmoes of babyvoeding. Neem dit meteen na het mengen in. Gebruik geen vloeistof om de korrels in te nemen.

  Wanneer?
  Neem het medicijn in tijdens de maaltijd of met wat voedsel, omdat voedsel de opname in het lichaam verbetert.

  U gebruikt dit middel 1 keer per dag. Zorg ervoor dat er 24 uur tussen elke inname zit. Kies een vast tijdstip, bijvoorbeeld 's ochtends bij het ontbijt. Dan vergeet u minder snel een dosis.

  Slikschema: bij hiv gebruikt u dit middel meestal in combinatie met andere hiv-remmers. Het is belangrijk een duidelijk slikschema te vragen, zodat u weet wanneer u welke medicijnen moet gebruiken.

  Hoe lang?
  Meestal gebruikt u virus-remmers jaren achtereen, omdat het hiv-virus en het hepatitis-B-virus nooit volledig uit te bannen zijn.

 • Vergeten

  Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen op de tijdstippen, die u met uw arts hebt afgesproken. Hierdoor is er altijd voldoende medicijn in uw bloed om het virus te bestrijden.

  Zodra u een dosering uitstelt, loopt u het risico dat het virus toeneemt. Bovendien is er dan een kans dat het virus resistent (ongevoelig) wordt voor het medicijn.

  Bent u een keer een dosis vergeten? Neem de dosis in zodra u het merkt en neem de volgende dosis op het gebruikelijke moment. Neem de vergeten dosis ook nog in als het al tijd is voor de volgende dosis. U neemt dan dus de vergeten dosis en de 'gewone' dosis tegelijk. Keer daarna terug naar uw normale slikschema.

  • De ervaring leert dat het met name in het weekeinde moeilijk is om aan de vaste innametijden te denken. Toch is het ook dan belangrijk om de wekker te zetten, zodat u geen dosering overslaat. U kunt eventueel het schema tijdelijk aanpassen door de tijdstippen te vervroegen, dat levert geen gevaar op voor de werking. Stel echter geen dosis uit, dan wordt de hoeveelheid werkzame stof in uw bloed te laag. Als u, na vervroegen, terugkeert naar uw normale schema kan dat alleen door de tijdstippen weer geleidelijk met een half uur uit te stellen, totdat u weer op uw oude schema zit.
  • U kunt bij uw apotheek een speciale weekdoos krijgen, waarin u van tevoren de medicijnen voor een week kunt uitzetten. Met een horloge met verschillende alarmen of met een zogenaamde pillenwekker (vraag uw apotheek) kunt u uzelf eraan herinneren dat het tijd is voor een dosis.
  • Let op als u reist en daardoor grote tijdsverschillen moet overbruggen. Ga ervan uit dat een tijdsverschil van één uur eerder of later niet zo`n probleem is. U kunt uw slikschema blijven gebruiken. Overleg met uw arts of consulent hoe u uw slikschema kunt aanpassen aan grotere tijdsverschillen.
  • Bij de overgang van zomertijd naar wintertijd en andersom kunt u uw gewone slikschema blijven gebruiken.
 • Verboden

  autorijden en alles eten?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

  alcohol drinken?
  Te veel alcohol is niet goed voor de lever. Bij de leverziekte hepatitis B is het gebruik van alcohol dus af te raden.
  Tenofovir geeft in zeldzame gevallen leverafwijkingen. Gebruik daarom ook niet te veel alcohol als u hiv heeft. Eén of twee glazen per dag is over het algemeen geen probleem.

 • Wisselwerking

  Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. IN de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • De hiv-remmers atazanavir, didanosine en tenofovir beïnvloeden elkaars werking en bijwerkingen. De arts zal de dosering van de hiv-remmers controleren en aanpassen. Bij combinatie van atazanavir met tenofovir moet u in ieder geval in het begin van de behandeling ook ritonavir gebruiken. Overleg hierover met uw arts.
  • De hiv-remmer cidofovir. Combinatie van dit medicijn met tenofovir kan ernstige bijwerkingen veroorzaken. Daarom mag u deze medicijnen niet samen gebruiken. Overleg hierover met uw arts.
  • Telaprevir, een virusremmer tegen chronische hepatitis C. Bij combinatie van dit medicijn met tenofovir kunnen de bijwerkingen van tenofovir toenemen. Uw arts zal u hier daarom extra op controleren.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Er zijn niet veel zwangere vrouwen die dit medicijn hebben gebruikt. Daarom is niet zeker of dit medicijn altijd veilig is voor zwangere vrouwen en hun kind.

  • Wilt u zwanger worden en krijgt u dit medicijn voor het eerst? Overleg dan met uw arts voordat u met dit medicijn begint. Misschien kan de arts een ander medicijn voorschrijven. Een medicijn waarvan bekend is dat het wel veilig is tijdens de zwangerschap.
  • Gebruikt u dit medicijn al en wilt u zwanger worden? Overleg dan ook eerst met uw arts voordat u zwanger wordt. Misschien kunt u tijdelijk met dit medicijn stoppen. Of misschien kunt u overstappen op een ander medicijn.
  • Gebruikt u dit medicijn al en bent u zwanger geworden? Overleg dan meteen met uw arts. Samen kunt u bespreken wat het risico voor de baby is als u doorgaat met het medicijn. Of wat het risico voor u is als u met het medicijn stopt.

  Bij hiv is behandeling tijdens de zwangerschap nodig om de kans dat de baby met hiv besmet raakt te verkleinen. Ook zal de zwangerschap begeleid worden door een gynaecoloog.

  Borstvoeding

  Bij hiv en aids
  Geef GEEN borstvoeding als u hiv heeft. Het virus kan namelijk via de moedermelk de baby besmetten. Overleg hierover met uw arts.

  Bij hepatitis B
  Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Dit medicijn komt in een kleine hoeveelheid in de moedermelk. Het is niet bekend of dit schadelijk voor de baby is. Misschien kunt u tijdelijk met dit medicijn stoppen. Of misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

 • Stoppen

  Het is niet verstandig te stoppen, behalve als u te maken krijgt met ernstige bijwerkingen. Als u stopt zal het hiv-virus en het hepatitis-B-virus zich weer vermeerderen, zodat u weer klachten kunt krijgen.

  Bij gebruik bij hiv en aids
  Er zijn situaties denkbaar waardoor u toch tijdelijk moet stoppen met deze hiv-remmer. Bijvoorbeeld bij bepaalde operaties of als u pillen kwijtraakt en niet snel aan nieuwe kunt komen. Overleg in dat geval altijd met een arts. Als u moet stoppen, is het meestal beter om alle medicijnen van de combinatie te stoppen. Het virus kan namelijk ongevoelig worden voor uw medicijnen als u ze niet allemaal gebruikt. Meestal zal de arts u een andere combinatie van hiv-remmers voorschrijven, maar als dat niet mogelijk is, moet u tijdelijk met alle hiv-remmers stoppen.

 • Handelsinformatie

  Tenofovir is sinds 2001 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Viread in tabletten en in granules (korrels).

  Tenofovir wordt ook gebruikt in combinatie met andere werkzame stoffen onder de merknamen Atripla, Eviplera en Truvada.

Laatst gewijzigd op: 08 juli 2013

Herhaalrecept

Gebruikt u Eviplera? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen